Σκοπιανοί καὶ ροζαλί ελλαδοκυβερνῆτες

Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτ. Ἑλλάδος kakarelιdis@gmail.com Πρὸς κακή μας τύχη! Διότι δὲν χωρεῖ καμμιά ἀμφιβολία: οἱ προστασιόφρονες ἡγετίσκοι, ποὺ μᾶς κυβέρνησαν καὶ κυβερνοῦν ἀπό τοῦ ἐλαφρῶς ἀνεξιχνίαστου θανάτου τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ κὶ ἐντεῦθεν, πρέπει νὰ ἦσαν ‘στόκοι’ στὰ σχολικὰ μαθήματα Γεωγραφίας, Ἱστορίας, Γλῶσσας καὶ Λογικῆς. Γι’ αὐτό ἄλλωστε τἄκαναν ρόϊδο στὴν […]

Read more

Μαρξισμός κι ἀριστεροί μᾶς τελειώνουν

Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἒρευνα & Στατιστικὴ τοὒ ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος kakarelidis@gmail.com Ἀναρωτιέται κανείς, πῶς μπόρεσαν ἀριστεροί, ὑποτίθεται, ἀπό αὐτούς, ποὺ μετεῖχαν σὲ ἀγῶνες ὑπὲρ ἐργαζομένων, καταπιεσμένων καὶ λοιπῶν ἀναξιοπαθούντων (!), νὰ προδώσουν τὰ ἰδανικά τους, νὰ ἀποτάξουν τὴν μαρξική ‘σκέψη’, νὰ ἐνσωματωθοῦν στὸ ‘Σύστημα’, νὰ ὑποκύπτουν στὰ νεοταξικὰ κελεύσματα, νὰ ἐκχωροῦν ἀνενδοίαστα, ἐθνική κυριαρχία καὶ κρατικὺ […]

Read more

«Θρησκεία, Πατρίς, Οἰκογένεια»

Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτ. Ἑλλάδος kakarelidis@gmail.com  Στὴν ἀρχή, εἶχα σκεφθῆ ὑποψήφιους τίτλους, ὅπως πχ “τὶ τὸν κρατᾶτε ἀκόμα ἐκεὶ τόν Βούτση” καὶ ἄλλους, ἀναλόγου περιεχομένου, γιὰ ὅσα ἄθλια δήλωσε ὅπως, μεταξύ ἄλλων «ἠ Ἑλλάδα δεν μπορεῖ νὰ βασίζεται στό Πατρίς, Θρησκεία, Οἰκογένεια …. »(sic).  Διότι ἄν τό τρίτο τῇ τάξει πολιτειακό […]

Read more
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τό «περίεργο» Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτ. Ἑλλάδος Ἔχει πάρει φόρα ὁ ὑπουργός Παιδείας καὶ τῇ προτάσει, «πάντα», τοῦ « περίεργου» ΙΕΠ ἔχει βαλθῇ νὰ μετατρέψη Θρησκευτικά, Ἱστορία, Κλασσικούς, σέ … «λεξικά» ἐγκυκλοπαιδικά. Ἐπιτρέψτε μου νὰ ἐπιμένω, ὅτι μιά πραγματική Πολιτεία μπορεῖ νὰ θεμελιωθῇ μόνο ἐπέκεινα, σὲ πλαίσο ἀναφορᾶς ἐκτός τῆς διαστάσεώς της.Δηλαδή στόν […]

Read more

Ποῦ θεμελιώνεται μιά Πολιτεία;

Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστικὴ τοῦ ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος kakarelidis@gmail.com Ὅλοι ἀνεξαιρέτως, δέχονται ὅτι σ’αὐτὴ τὴν ζωή, οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ ζοῦνε ἐλεύθεροι καὶ ἔν εὐδαιμονίᾳ.  Οἱασδήποτε κοπῆς ἰντελιγκέντσιοι, ἰνστρούχτορες, διαφωτιστές, νεωτεριστές καὶ νεο- ἤ παλαιο- πολιτικοί, ἐπιχειρηματιστές, κρατιστές ἤ μαφιόζοι λίγο πολύ, συμφωνοῦν ἤ τό πρεσβεύουν. Αὐτὰ τὰ δύο, ἐλευθερία καὶ εὐδαιμονία, προαπαιτοῦν ὅτι […]

Read more

Περὶ Κρίσεων

Τοῦ  Γιώργου Κακαρελίδη Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος Ὅταν ἀκούω κάποιους νὰ μιλᾶνε περί … κρίσεων, μοῦ ἔρχεται ἀμέσως στὸν νοῦ ἡ ρήση τοῦ Πλάτωνος «ἴσως διαφέρει τίς ὁ λέγων καὶ ποδαπός» (Φαῖδρος 275c). Ἰδιαίτερα ὅταν μιλᾶνε οἱ πολιτικοί γιὰ κρίση, ἕνα εἶναι σίγουρο· ὅτι προσπαθοῦν νὰ κατηγορήσουν τοὺς πολῖτες σὰν φταῖχτες. Εἰδικὰ στὴν […]

Read more

Ψάχνοντας για …. Κάλαντα

Γράφει ο Γιώργος Κακαρελίδης. Ἀγαπητοὶ Φίλοι, ὡς πιτσιρίκια κάποτε, ἡ παραμονή Χριστουγέννων εἶχε ἰδιαίτερη σημασία, μιὰ καὶ συνέβαλε διὰ τῶν καλάντων, στὴν ἐνίσχυση τοῦ -μονίμως ἐλλειμματικοῦ, παιδικοῦ προϋπολογισμοῦ μας. Ὁλόκληρα σχέδια ἐπὶ χάρτου, κάναμε, γιὰ τὸ πῶς θὰ προλάβουμε τοὺς ἄλλους, ποιὲς γειτονιὲς θὰ πρωτοεπισκεφθοῦμε, ἄν θὰ βροῦμε νὰ προσθέσουμε καὶ κανένα ὄργανο κτλ.Φυσικά, τὸ ἴδιο ἐσκέφτοντο καὶ οἱ “ἀνταγωνιστές”, […]

Read more

9η Μαΐου ἤ … 9η Μαϊου;

Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἒρευνα & Στατιστικὴ τοὒ ΤΕΙ Πατρῶν kakarelidis@gmail.com   Θὰ περίμενε κανεὶς ὅτι μὲ τὴν ἐπικράτηση τοῦ Internetκαὶ τὴν συνακόλουθη παροχὴ, ἀκαριαίως, οἱασδήποτε πληροφορίας, οἱ ἄνθρωποι θὰ ἔπαυαν νὰ ἔχουν μνήμη χρυσόψαρου καὶ θὰ ἔψαχναν ἐναγωνίως καθημερινά, νὰ δοῦν ποιὰ μαύρη ἤ λευκή (ἀνάλογα ἀπὸ ποιὰ πλευρὰ εἶναι) ἐπέτειος ἑορτάζεται. Οἱ μόνες ποὺ θυμοῦνται εἶναι κυρίως ὅσες […]

Read more

Ὁμοιότητες

Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἒρευνα & Στατιστικὴ τοὒ ΤΕΙ Πατρῶν kakarelidis@gmail.com   Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον Κυβέρνηση (ΝΔ) – Συγκυβέρνηση (Πασοκ & τέως Δημαρ) καὶ Ἀξιωματικὴ Ἀντιπολίτευση λειτουργοῦν σήμερα, διαφέρει σὲ τίποτε ἀπὸ τὴν προηγούμενη Παπαδήμου – Σαμαρᾶ – Καρατζαφέρη ἤ καὶ τὴν παλαιότερη ΓΑΠ – Καρατζαφέρη μὲ τὴν ἀντίστοιχη ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση;   Ἄν τὸ καλοσκεφθοῦμε […]

Read more

Οἱ Τερμῖτες ζοῦν ἀνάμεσά μας: Κομμματοκράτες

Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἒρευνα & Στατιστικὴ τοὒ ΤΕΙ Πατρῶν kakarelidis@gmail.com   Περίεργο! Μὰ τὀσον ἐλλιπεῖς, πολιτικᾶ, οἱ πρόγονοὶ μας; Τόσον ἀδαεῖς; Ἀκοῦς ἐκεῖ, νὰ μὴν ἔχουν ἐφεύρει τὰ (πολιτικά) κόμματα! Τζάμπα πῆγαν τόσοι Κλεισθένηδες, Περικλῆδες, Αριστοτέληδες, Πλάτωνες καὶ λοιποὶ φιλόσοφοι, πολιτικοὶ καί, σοφιστὲς, ἀκόμη – ἀκόμη; Ποῦ εἶναι, ἐπιτέλους, αὐτὴ ἡ περίφημη δημοκρατία τους; Δῆθεν; Ποιὸς […]

Read more

‘Αθηνά’, Κοραής και ΝΔ.

Τελικά η λεξιλαγνεία, είναι φαίνεται ενδημική στους πολιτικούς. Χωρίς να έχουν, συνηθέστατα, ιδέα για την ίδια την λέξη, που προτείνουν. Ετσι με την πασοκική λαίλαπα, που έκανε όλον τον νοήμονα κόσμο να απορεί για την διάλυση, μεταμεσονυκτίως, τής κοινής ελληνικής γλώσσας, είχαμε και ονοματοδοσίες υπουργείων με ταμπέλες που θύμιζαν λαϊκή αγορά ή ΜΚΟ. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο τού ΓΑΠ και […]

Read more

Αναστολή διάλυσης τής ευρωζώνης;

Να λοιπόν που, αντί τού Σαμαρά όπως προτρέπαμε στο προηγούμενο σημείωμά μας, ανέλαβε να καθαρίσει την δουλειά ο Μόντι με τον Ροχάϊ. Πράγματι το Συμβούλιο Κορυφής (τής Ευρωζώνης) τής περασμένης Πέμπτης, στις Βρυξελλες, απεφάσισε τα εξής ‘καταπληκτικά’: «-Τονίζουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να σπάσει ο φαύλος κύκλος μεταξύ των τραπεζών και κυρίαρχων [κρατών]. Η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις επί τη […]

Read more

ΣΥΡΙΖΑ, ο ‘εχθρός’ τού Αλέξη

Του Γιώργου Κακαρελίδη Καθηγητού Εφαρμογών στην Επιχ. Ερευνα & Στατιστική τού ΤΕΙ Πατρών kakarelidis@gmail.com Νά λοιπόν, που ο Σύριζα πιθανόν να είναι πρώτο κόμμα. Επίτευγμα αποκλειστικά τού … Αντώνη Σαμαρά και όχι τού πολιτικού ‘λόγου’, που αυτό κομίζει. Παρά το ότι μεταπολεμικά η ευρύτερη ‘Αριστερή’ (ή γράφουμε δημοτική ή όχι) στην Ελλάδα κυμαινόταν συνολικά γύρω στο δέκα – δεκαπέντε τοίς […]

Read more

Γιατί έδωσες Ελπίδα, Αντώνη;

Του Γιώργου Κακαρελίδη* Αυτό είναι το ερώτημα που μού απηύθυναν οι ‘βουλευτές’ τής Σ.Ε.Κ.Τ.Ας (Συνέλευσης Ελληνων Καφενόβιων Τής Αχαϊας), όπου με εκάλεσαν πρόσφατα για σχετική ‘ενημέρωση’ επί τών οικονομικών προτάσεών τους (ως είναι γνωστό, στα ελληνικά καφενεία μπορεί να λυθεί κάθε πρόβλημα), αλλά και μια γενικώτερη πολιτική κουβέντα επί τών δημοσκοπήσεων. Ιδού η, εκ μνήμης ανακληθείσα, συζήτηση: -Να σε ρωτήσουμε, […]

Read more

…Στα μαρμαρένια τού Χάρου Αλώνια…

Καθηγητού Εφαρμογών στην Επιχ. Ερευνα & Στατιστική τού ΤΕΙ Πατρών Υπ’ αυτή την έννοια, η Ελληνική Επανάσταση που προκάλεσε αναμετρήσεις ισχύος πολλών κρατών και ενέτεινε το περίφημο Ανατολικό Ζήτημα, αποτελεί Ευρωπαϊκή Ιστορία και όχι κάποιο μικροκίνημα εσωτερικό τής τότε οθωμανικής αυτοκρατορίας. Που εν τέλει αυτό δείχνει την απέραντη αντίθεσή τους στην Ελευθερία και την προσήλωσή τους σε κάθε είδους φασισμό. […]

Read more

Οι Τρείς Ιεράρχες σε «Εφεδρεία»

Του Γιώργου Κακαρελίδη* ‘Αποκλειστικό’!!!. Οι Τρείς Ιεράρχες δυστυχώς τέθηκαν σε ‘εφεδρεία’. Ειδικώτερα με την 8855/Γ2-26/01/2012 επείγουσα εγκύκλιο τού Υπ. Παιδείας (και λοιπών λεξικολαγνικών α-νοήτων επιθεμάτων), «..Οι σχολικές μονάδες δύνανται να συμμετάσχουν τη συγκεκριμένη ημέρα σε εκκλησιασμό ή/και σεεορταστικές εκδηλώσεις με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων ». ‘Δύνανται’. Με άλλα λόγια σπιτική αργία. Η Απαιδεία πέταξε και τα τελευταία […]

Read more

Το “Πολυτεχνείο” τέλειωσε. Καιρός να τελειώνει κι ο Μαρξισμός ως φιλοσοφία

Αναρωτιέται κανείς, πώς μπόρεσαν αρκετοί από αυτούς που μετείχαν στο Πολυτεχνείο, να προδώσουν τα ιδανικά τους, να αποτάξουν την μαρξική ‘σκέψη’, να ενσωματωθούν στο ‘Σύστημα’, να υποκύπτουν στα νεοταξικά κελεύσματα τής νέας τάξης, να εκχωρούν εθνική κυριαρχία και κρατική υπόσταση, αλλά και να απορροφούν χωρίς ντροπή το υστέρημα τού Λαού, έχοντας ‘ρυθμίσει’ την πλήρη ατιμωρησία τους. Ολοι αυτοί είχαν βαθειά […]

Read more

Επιστολή για το άρθρο τού κ. Σαββαϊδη τής 31-12-10 , περί τής Υφαλοκρηπίδος στο Αιγαίο

Ακολουθεί το άρθρο του κ. Σαββαΐδη στην Καθημερινή και η επιστολή του κ. Κακαρελίδη. Ποια είναι τα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο Μια απόπειρα κατανόησης και συνολικής προσέγγισης των ζητημάτων που αφορούν την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της Ελλάδας Του Γεωργιου Σαββαϊδη* Οι γραμμές αυτές γράφονται σε μία προσπάθεια επεξήγησης και καλύτερης κατανόησης ορισμένων κανόνων του ισχύοντος Δικαίου της […]

Read more

Υπουργοί: παιδά για τα ‘θελήματα’

Την μιά σκοπιμότητα τού πολιτικού φτύσιμου που έρριξε ο Γιωργάκης (συνεπικουρούμενος από τα καθεστωτικά μεγαλοκάναλα που το μετέτρεψαν σε λάσπη) με το που ανέλαβε την κυβέρνηση, εναντίον τών Δημοσίων υπαλλήλων (Δ.Υ.), κατηγορώντας τους διεθνώς για διαφθορά, ξεχνώντας εν μιά νυκτί την ολόπλευρη, προεκλογικά, σύμπλευσή του σε κάθε τους συνδικαλιστικό ή κοινωνικό αίτημα, την είχαμε εγκαίρως, πολύ πρίν το ‘μνημόνιο’, αποκαλύψει. […]

Read more

Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι και οι Ανήθικοι Κατήγοροί τους

Παρατηρήσαμε τους τελευταίους μήνες, μια συνεχή και ανοίκια επίθεση της κυβέρνησης και των εξαρτώμενων “παπαγάλων” εναντίον των Δημοσίων Υπαλλήλων. Μια επίθεση που ευχαρίστως -σαδιστικά θα έλεγε κανείς, αναπαρήγαγαν τα τηλεπαράθυρα. Μιά επίθεση που αυξανόταν συνεχώς μαζί με το … έλλειμα. Το πιό περίεργο ότι αυτή επίθεση σταμάτησε ως εκ θαύματος (!!) με την ανακοίνωση των περικοπών στους … μισθούς.   […]

Read more

Γιατί ούτε η νέα Κυβέρνηση θα λύσει τα Οικονομικά

Ενα από τα προβλήματα που ενωρίς έθεσαν οι Ελληνες φιλόσοφοι ήταν ποιός άρχει. Ο  Πλάτων, επί παραδείγματι, κατηγορήθηκε από μικρόνοες Δυτικούς όπως ο Popper (με το σύγγραμμά του περί ανοικτής κοινωνίας) και ο μαθητής του τζογαδόρος Σόρος, ότι υποστηρίζει περίπου φασιστικού τύπου Πολιτείες με τους ‘φιλοσόφους’ του, ο δε Αριστοτέλης ως περίπου ολιγαρχικός με την ‘κυριαρχία των αρίστων’.  Ακόμη και […]

Read more

Η ψευδολογία των πρόωρων εκλογών

Οι πολιτικοί των περισσοτέρων κομμάτων και δη των λεγομένων κομμάτων “εξουσίας” πρέπει είτε να φοβούνται -ως ο οξαποδώ το λιβάνι, την πραγματική Δημοκρατία (παρά τις συνήθεις μεγαλοστομίες) είτε να θεωρούν τον Λαό εντελώς ανεγκέφαλο. Δεν εξηγείται αλλοιώς η περιφρόνηση που δείχνουν σε θεσμούς, διαδικασίες, Συντάγματα για να διατηρήσουν (ή καταλάβουν) την όποια εξουσία. Πάρτε για παράδειγμα την προκήρυξη πρόωρων Εκλογών.

Read more

Ισχυρές και Αυτοδύναμες ….Σαπουνόφουσκες

Ενα μοτίβο επαναλαμβανόμενο δημιουργεί στερεότυπα. Αυτό έχει διάφορες εφαρμογές. Συκοφαντίες, ‘καταγγελίες’, ψέμματα τείνουν -επαναλαμβανόμενα, να γίνονται πιστευτά. Παράλογο, θα μου πείτε, αλλά ποιός έχει τον χρόνο ή τα μέσα για λογικούς συνειρμούς.

Read more

Η γλώσσα του Ράλλη , οι Γυναίκες και τα εγκώμια

Τό πόσο εύκολα μπορεί να παίρνονται αποφάσεις είναι γνωστό. Αυτά που, συνήθως, δεν μετράει κανείς, είναι τα εξής δύο σημεία: α) έχω δικαίωμα να πάρω  απόφαση (δεσμευτική)- για τους άλλους, επί του θέματος και β) έχω μετρήσει τις επιπτώσεις τής όποιας απόφασης ;

Read more

Οι ….ανέραστοι των Βρυξελλών

Για την ακρίβεια θα έπρεπε να γράφουμε οι “μισογύνηδες” και να τους στείλουμε όλους σπίτια τους, μαζί με τους ντόπιους τοιούτους. Γιατί άφησαν να χαθεί χρόνος και να φτάσει η υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όπου –τόσο βολικά, χάνεται. Αναφέρομαι φυσικά στο θέμα της περιβόητης εξίσωσης στα συνταξιοδοτικά όρια ανδρών και γυναικών. Το δικαστήριο θα αποφανθεί ότι τα συνταξιοδοτικά όρια πρέπει […]

Read more

1940 – Ἀντί Ἐπιλόγου

Ἂν τό χάραμα ἐκείνου τοῦ Ὀκτώβρη, οἱ Ἕλληνες Μαχητές πηγαίνοντας στά σύνορα, μποροῦσαν νά ξέρουν σέ τί χέρια μακρινῶν ἐπιγόνων θά ἄφηναν τά ἅγια χώματα, γιά τά ὁποῖα σέ λίγο θά ἔπεφταν νεκροί ὑπερτάφιοι, εἶναι ἀμφίβολο ἄν θά πραγμάτωναν γιά ἄλλη μιά φορά τόν ἆθλο τῆς ὑπεράσπισης τῆς ἐλευθερίας τοῦ σύμπαντος κόσμου.

Read more

Ανοικτή Επιστολή επί των διαδικασιών του Μακεδονικού

Ανοικτή Επιστολή επί των διαδικασιών του Μακεδονικού Επιστολή του Γιώργου Κακαρελίδη Προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό Κοιν. -Υπουργό Εξωτερικών Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρωθυπουργέ, στο δυτικό σύστημα κοινωνικής οργάνωσης και αξιών οι αποφάσεις οργάνων ή Σωμάτων ανατρέπονται είτε με απόφαση του ιδίου είτε ιεραρχικά ανωτέρου. Εξ όσων γνωρίζω η απόφαση του προηγουμένου-  υπό την Προεδρία του Προέδρου […]

Read more