Δευ 5 Νοε 2012 – Ασπρόπυργος – ««Η ελληνική οικονομία κατά την κατοχή, και η αλήθεια για τα κατοχικά δάνεια. Η γερμανική οφειλή, προς την Ελλάδα».

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

 

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και η Πρόεδρος Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου

του Δήμου, σας προσκαλούν στην πρώτη διάλεξη, της 6ης περιόδου λειτουργίας, του ¨Ανοιχτού – Λαϊκού Πανεπιστημίου¨(2012-2013). Ομιλητής,

                                         

ο    Ι σ τ ο ρ ι κ ό ς   –   Σ υ γ γ ρ α φ έ α ς   –   Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ς ,

 

Κος     Δ η μ ο σ θ έ ν η ς      Κ ο ύ κ ο υ ν α ς ,   μ ε   θ έ μ α :

 

«Η ελληνική οικονομία κατά την κατοχή, και η αλήθεια για τα κατοχικά δάνεια.        Η γερμανική οφειλή, προς την Ελλάδα».

 

Τη   Δευτέρα , 5    Νοεμβρίου   2012 ,   στις   19:30,

 

στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου, Αλέκου Παναγούλη 13,

στην Πλατεία του Αγίου Δημητρίου.

 

Μετ΄ εξαιρέτου τιμής,

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Κ.                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

       Αιμιλία Τσίγκου                                                                                Νικόλαος Ι. Μελετίου

(710) αναγνώσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *